HR  • EN    

javascript

Kontakti:

Adresa: Dr. Ante Starčevića 24, 20000 Dubrovnik, Hrvatska, P.P. 192

E-mail: atlant@atlant.hr

Tel: +385 (0)20 352 333

Fax: +385 (0)20 356 148

E-mail: atlant@atlant.hr

Upravni odbor:

Igor Bilbija, predsjednik (neizvršni)

Pero Kulaš, zamjenik predsjednika (neizvršni)

Marko Domijan (član Upravnog odbora i glavni izvršni direktor)

 

Izvršni direktori:

Edo Taslaman i Vicenco Jerković 

MBS 060003058

OIB 61063868086

Iznos temeljnog kapitala: 418.656.000 HRK, uplaćen u cijelosti


Ukupan broj izdanih dionica: 1.395.520, svaka u nominalnom iznosu od 300,00 HRK

Poslovne banke i računi:
Privredna banka Zagreb d.d. – HR0823400091100228114,
OTP banka d.d. – HR2624070001100005775,
Splitska banka d.d. – HR9223300031100206773

Trgovački sud u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku

 

 

 

 

Atlantska plovidba d.d.

DR. Ante Starčevića 24, 20000 Dubrovnik, Hrvatska
P.P. 192
E-mail: atlant@atlant.hr
tel.: +385 (0) 20 352 333
fax.: +385 (0) 20 356 148
Iskaz o politici društva

Politika Atlantske plovidbe d.d. jest održati neovisan položaj na tržištima rasutih i teških tereta te dosljedno ispunjavati i zadovoljavati potrebe i očekivanja domaćih i međunarodnih klijenata.design: StudioBELUGA d.o.o. © Atlantska plovidba d.d. Sva prava pridržana