HR  • EN    

javascript

   
O DRUŠTVU

ATLANTSKA PLOVIDBA d.d. sa sjedištem u Dubrovniku, Dr. Ante Starčevića 24,20000 Dubrovnik, Republika Hrvatska

Društvo je osnovano 1955.g. i registrirano kod Trgovačkog suda u Dubrovniku pod matičnim brojem 060003058.

Registrirane djelatnosti:

• pomorski i obalni prijevoz
• prijevoz unutrašnjim vodenim putovima
• ostale prateće djelatnosti u vodenom prijevozu
• djelatnost putničkih agencija i turoperatora
• djelatnost ostalih agencija u prijevozu
• iznajmljivanje vlastitih nekretnina
• istaživanje i razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima
• računovodstveni i revizijski poslovi, porezno savjetovanje
• istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
• savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
• tajničke i prevoditeljske djelatnosti
• ostale poslovne djelatnosti, d.n.
• hoteli i moteli s restoranom
• kampovi
• restorani
• kantine (menze)
• trgovina na veliko i posredovanje u trgovini
• trgovina na malo, popravak predmeta za kućanstvo
• uvoz-izvoz brodova, brodske opreme i inventara, tehničke opreme i rezervnih dijelova za njihovo održavanje, servis i popravak
• uvoz-izvoz uredske opreme, kancelarijskog materijala i pribora za vlastite potrebe


Izjava o politici društva:

Politika Atlantske plovidbe d.d. jest održati neovisan položaj na tržištima rasutih tereta te dosljedno ispunjavati i zadovoljavati potrebe i očekivanja domaćih i međunarodnih klijenata.

Gornje ćemo postići opredjeljivanjem za visoke norme upravljanja uz osobiti naglasak na pomorsku sigurnost, sprovođenje sigurnog poslovanja te zaštitu pomorskog okoliša. Poslove Društva obavljat ćemo pružanjem usluga promptno, efikasno i susretljivo. Društvo potiče aktivno sudjelovanje, znanje i trud svih zaposlenih na kopnu i na brodovima.

Ova Politika ostvarit će se prihvaćanjem i neprekidnom primjenom Sustava i postupaka upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnosti koje zahtijevaju norme ISO 9001, te ISM Code Međunarodne pomorske organizacije za siguran rad brodova i zaštitu od zagađenja. Priručnik za kakvoću i sigurnost zajedno s Postupcima te dopunskim uputama Društva tvore sustav menadžmenta kakvoće i sigurnosti u Društvu koji je nazvan Atlant Management System (AMS). Svi članovi Društva trebaju se pridržavati ovih Politika, Postupaka i radnih uputa koji se u njima nalaze i stalno ih nastojati poboljšavati.


Predsjednik: Kap. Pero Kulaš

Atlantska plovidba d.d.

DR. Ante Starčevića 24, 20000 Dubrovnik, Hrvatska
P.P. 192
E-mail: atlant@atlant.hr
tel.: +385 (0) 20 352 333
fax.: +385 (0) 20 356 148
Iskaz o politici društva

Politika Atlantske plovidbe d.d. jest održati neovisan položaj na tržištima rasutih i teških tereta te dosljedno ispunjavati i zadovoljavati potrebe i očekivanja domaćih i međunarodnih klijenata.design: StudioBELUGA d.o.o. © Atlantska plovidba d.d. Sva prava pridržana