ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.

ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.

Adresa. Dr. Ante Starčevića 24

p.p. 1, 20000 Dubrovnik, Hrvatska

tel. +385 20 352-333, fax: +385 20 356-148

e-mail:  atlant@atlant.hr


Članovi Upravnog odbora:

Igor Bilbija, predsjednik (neizvršni)

Pero Kulaš, zamjenik predsjednika (neizvršni) i Marko Domijan (član Upravnog odbora i glavni izvršni direktor)


Izvršni direktoriEdo Taslaman, Vicenco Jerković

 


Trgovački sud u Dubrovniku

MBS 060003058, OIB 61063868086

Iznos temeljnog kapitala: 55.565.200,08 EUR, uplaćen u cijelosti

Ukupan broj izdanih dionica: 1.395.520, dionice bez nominalnog iznosaPoslovne banke i računi:

Privredna banka Zagreb d.d. HR0823400091100228114,

OTP banka d.d. HR2624070001100005775,

Zagrebačka banka d.d. HR6923600001102967310