HR  • EN    

javascript

UPRAVA

Članovi uprave :

Kap. Pero Kulaš, dipl. ing.
Predsjednik Uprave

Edo Taslaman, dipl.iur.
Član Uprave za komercijalne poslove

Marin Matana, dipl. ing.
Član Uprave za rukovođenje brodovima

Vicenco Jerković, dipl. oecc.
Član Uprave za financijske poslove

Ivica Šurković, dipl. iur.
Član Uprave - tajnik društva

 

Atlantska plovidba d.d.

Dr. Ante Starčevića 24, 20000 Dubrovnik, Hrvatska
P.P. 192
E-mail: atlant@atlant.hr
tel.: +385 (0) 20 352 333
fax.: +385 (0) 20 356 148
Iskaz o politici društva

Politika Atlantske plovidbe d.d. jest održati neovisan položaj na tržištima rasutih i teških tereta te dosljedno ispunjavati i zadovoljavati potrebe i očekivanja domaćih i međunarodnih klijenata.design: StudioBELUGA d.o.o. © Atlantska plovidba d.d. Sva prava pridržana